Wygrana dotacja

Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe wygrało otwarty konkurs ofert organizowany przez Urząd Gminy w Ostródzie na udzielanie mieszkańcom Gminy środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego na rok 2017, w wysokości 10.000zł. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie i zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Ostróda o korzystanie z pomocy i zgłaszanie osób, którym potrzebna jest pomoc i opieka w domach.