SYLOE to...

Kim jesteśmy?

Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe powstało w marcu 2014r. Założyli je członkowie i sympatycy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie. Za swój cel stawiamy sobie aktywną troskę o ludzi niepełnosprawnych, słabych, potrzebujących opieki i wsparcia. Wszystko to zaś czynić chcemy w oparciu o ewangeliczne nauczanie Jezusa Chrystusa i w duchu etyki ewangelickiej. Na co dzień działamy współpracy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Ostródzie.

Nasza misja

Nazwa naszego Stowarzyszenia „Syloe” pochodzi od sadzawki opisanej w Biblii, która mieściła się w Jerozolimie. Przy niej właśnie Jezus dokonał‚ cudu uzdrowienia. Jak sam Ewangelista Jan wspomina, nazywa sadzawki wywodzi się od słowa „powołany” i prawdopodobnie odnosi się do Mesjasza jako tego, który został‚ powołany by nieść pomoc człowiekowi i ostatecznie doprowadzić go do zbawienia. Wierzymy, że przez Chrystusa i Jego dzieło i my zostaliśmy powołani by w imię miłości Boga i bliźniego nieść pomoc wszystkim tym, którzy znajdują się w potrzebie. Tym, którzy jak ów niewidomy chcą na nowo przejrzeć na oczy, dostrzec nowe perspektywy i szanse w swoim życiu.

A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: Idź i obmyj się w sadzawce Syloe (to znaczy Posłany). Odszedł tedy i obmył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem.

Ewangelia Jana 9, 1-7

Nasz Zarząd i Pracownicy

ks. Wojtek Płoszek
ks. Wojtek Płoszek
Prezes zarządu
Empty Team
Mariola NIEDOBA
Skarbnik
Empty Team
Teresa AUGUSTYNIAK
Sekretarz
Barbara Wróblewska
Barbara Wróblewska
pielęgniarka