Stacja socjalna

Stacja socjalna w Ostródzie powstała w 1994r. Bezpośrednimi inicatorami jej założenia byli członkowie Ewangelickiego Zakonu Joannitów. Do dziś mają oni swój czynny udział we wspieraniu i wyposażaniu stacji, która może nieść pomoc najbardziej potrzebującym i najuboższym mieszkańcom miasta. Funkcjonowanie stacji jest współfinansowane z budżetu Miasta Ostródy.

W ramach funkcjonowania stacji wykwalifikowany i doświadczony personel wydaje bezpłatnie środki opatrunkowe higieniczne i kosmetyczne. Prowadzone są także odwiedziny u osób wymagających opieki domowej.

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami. Z chęcią pomożemy!

 

Funkcjonowanie Stacji Socjalnej na terenie Ostródy finansowane jest z budżetu Miasta w ramach otwartego konkursu ofert na lata 2016-2018.

Funkcjonowanie Stacji Socjalnej na terenie Gminy Ostróda finansowane jest z budżetu Gminy w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2016.

 

Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek, środa, piątek 8.00-10.00 ( w godzinach 10.00-16.00 odwiedziny domowe )

czwartek 14.00-16.00 ( w godzinach 08.00-14.00 odwiedziny domowe )