idea sklepu

IDEA SKLEPU, CZYLI PO CO TO WSZYSTKO ?

Sklep internetowy Ewangelickiego Stowarzyszenia Syloe to projekt skierowany do każdego, kto chce pomóc naszym podopiecznym oraz wesprzeć rozbudowę ośrodka młodzieżowego w Ostródzie. Dokonanie zakupu w naszym portalu nie stanowi transakcji kupna-sprzedaży i nie jest działalnością gospodarczą, tym samym Uczestnikowi akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za zakupy. Twoja pomoc jest jednak jak najbardziej prawdziwa. Dokonując u nas zakupów przekazujesz darowiznę na cele statutowe stowarzyszenia. Forma przekazywania darowizn za pomocą „sklepu” ma na celu uzmysłowienie ofiarodawcom na co tak na prawdę idzie twoja pomoc. Nie przekazujesz pieniędzy „w próżnię”, za ich pośrednictwem wykonujemy konkretne opisane na stronie zadania. Możesz na bieżąco śledzić ich postęp.   Poprzez dział „apteka” wspierasz działanie stacji socjalnej. Nasz personel codziennie odwiedza ludzi obłożnie chorych w domach. Przyjmujemy także podopiecznych w naszej stacji. Nabywając „materiały budowlane”  w „sklepie” i dziale „prestige” pomagasz nam w remoncie zabytkowego budynku dawnego sądu rejonowego w Ostródzie, który w przyszłości ma stać się „centrum seniora”. Na jego terenie chcemy prowadzić wszechstronną działalność, która zaspokoi potrzeby naszych seniorów. Szczegóły działania naszego serwisu określa regulamin.

ALE CO JA TAK NA PRAWDĘ MOGĘ? SAM MAM TAK NIE WIELE!

Nikt z nas nie oczekuje cudu. Nie nakłaniamy cię do oddawania oszczędności czy zaciągania kredytów. Zdajemy sobie sprawę, że często sami mamy problem z domowym budżetem. Dlatego nasza idea opiera się na crowdfundingu, a więc finansowaniu społecznościowym. Nie chodzi o to byś dał dużo, wystarczy, że podzielisz się niewielką kwotą. Musisz zrozumieć, że niewielkie ofiary dużej grupy ludzi mogą uzbierać się w wielką kwotę. Każda złotówka może być siłą, która procentuje i wydaje wspaniały owoc. Zastanów się. Jak często każdego dnia wydajesz małe kwoty bez zastanowienia? Kawa, baton, gazeta. Kupujemy je od tak, a gdy mamy taką samą kwotę przekazać na działania charytatywne okazuje się, że szczególnie długo nad tym się zastanawiamy. My nie prosimy cię o oszczędności życia. 5, 10, 15 złotych wystarczy. Sam zobacz: 5zł x 80.000 luteran = 400.000zł 5zł x 34.000 ostródzian = 170.000zł A gdybyś te 5 złotych przekazał za miesiąc jeszcze raz? Sam widzisz jak wielka siła zaklęta jest w małej monecie! Nie daj sobie wmówić, że nie masz mocy czy możliwości by czynić dobro i zmieniać świat! Możesz to zrobić i to nie wielkim kosztem! Wykorzystaj do tego nasz sklep lub przekaż dowolną darowiznę!

DLACZEGO MAM PŁACIĆ NA OKNA W OSTRÓDZIE?

Może Ci się wydawać, że pomoc w opłaceniu nowych okien w starym budynku nie jest najważniejszym przedsięwzięciem charytatywnym. Czy nie lepiej przekazać środki bezpośrednio na osoby w potrzebie, albo inne bardziej znane akcje charytatywne? Oczywiście Ty sam decydujesz czy, jak i komu pomożesz. Prosimy Cię jednak o wsparcie bo wiemy, że po koniecznym remoncie będziemy w stanie zrobić o wiele więcej niż dziś. Twój wkład w remont jest więc tak naprawdę wkładem w duży projekt pomocy seniorom. Naucz się patrzeć w przyszłość i dostrzegać długofalowe efekty i korzyści!

NIE JESTEM EWANGELIKIEM. PO CO MI TO?

Stacja socjalna w Ostródzie działa już przeszło 20 lat. Nie wiele jest już rodzin w mieści ei okolicach, które nigdy nie skorzystały z jej pomocy. Wielu ludzi w trudnym dla siebie czasie korzystało z naszej pomocy. Przez ten czas wyrobiliśmy sobie dobrą opinię. Wiecie dobrze, że zawsze udzielamy pomocy każdemu bez względu na wiarę i przekonania. Każdy człowiek jest dla nas ważny i w miarę możliwości pomagamy jak możemy. Każdy okoliczny mieszkaniec wie jak wiele jest jeszcze do zrobienia i jak wielkie są potrzeby socjalne w naszym mieście. Pomóż nam dziś, a być może my będziemy kiedyś mogli pomóc Tobie i Twoim najbliższym. Patrz perspektywicznie i nie myśl stereotypami!

JESTEM EWANGELIKIEM ALE NIC MNIE Z OSTRÓDĄ NIE ŁĄCZY

Kościół Ewangelicki w Polsce mimo, że jest największym Kościołem protestanckim w Kraju, liczy zaledwie około 80 tyś. członków. Być może wydaje Ci się, że to nie wiele? Być może uważasz, że tak mała grupa ludzi nie wiele może zrobić czy zmienić? Może uważasz, że przede wszystkim powinieneś troszczyć się o swoją parafię. Czy jednak Kościół nie jest wspólnotą? Czy ludzie nie są potrzebujący tak samo w każdym miejscu na świecie? Czy problemy z jakimi się borykamy i cierpienia gdzie indziej są mniej realne i nas nie dotyczą? Wspólnie razem możemy składać prawdziwe świadectwo Chrystusowej wiary. Nie liczy się bowiem wielkość czy ilość a jakość. Liczy się serce. Prawdziwa wiara jest bowiem widoczna w czynach. Wierzymy, że Kościół Ewangelicki jest społecznością ludzi czynu i wiary, którzy nie unikają odpowiedzialności ale wspólnie działają na rzecz drugiego człowieka.

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA
 1. Udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym;
 2. Rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej;
 3. Okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci;
 4. Umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami patologii społecznej;
 5. Krzewienie gospodarności i etosu pracy;
 6. Inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie się do takich akcji;
 7. Wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy kościołami chrześcijańskimi;
 8. Samopomoc koleżeńska.
 9. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 11. Działalność charytatywna.
 12. Ochrona i promocja zdrowia.
 13. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.